Producten.Projecten.Processen

Om een nieuw product succesvol te ontwerpen hebben we een proces nodig dat past bij het product en dat rekening houdt met het bedrijf en de gebruikers. Product, context en samenwerking zijn daarbij essentiële onderdelen van de aanpak. Zo worden naast de commerciële doelen, óók de interne en strategische doelstellingen behaald.

Oprichter van saco_pm is Saco Heijboer, productontwikkelaar, project- en programmamanager met een scherp oog voor de context waarin een project gerealiseerd wordt. Vanuit zijn brede technische kennis stuurt hij het ontwerpproces naar de gewenste doelstellingen. Saco werkte onder meer voor NedTrain/NS, voor Multin Design & Development en voor Product Partners.


Productontwikkeling

De ontwikkeling van een nieuw product vraagt nieuwe technieken en een nieuwe aanpak. Samenhangende en deels tegenstrijdige ontwerpaspecten en belangen moeten met elkaar in evenwicht gebracht worden. Kennis daarvan moet vaak buiten de eigen organisatie gezocht worden. Maar ook als die er wel is, geeft kruisbestuiving met mensen van buiten vaak een extra boost aan innovatie.

Bij saco_pm vindt u de kennis die nodig is om zowel inhoudelijk als procesmatig zo’n project aan te sturen. Met mijn netwerk van specialisten zorg ik voor de technische kennis. Door mijn iteratieve aanpak samen met alle stakeholders krijgt u het nieuwe product waar u naar op zoek bent.

Sleutel voor mijn aanpak zijn context en samenwerking. Ik zoek de juiste partners voor extra inhoudelijke kennis en innovatiekracht. Door samen te werken met de opdrachtgever, de gebruikers en alle andere belanghebbenden – de context – wordt het nieuwe product meer dan een som van de gevraagde functies. Gebruikers - uw eigen medewerkers of externe afnemers – krijgen het product dat ze nodig hebben en waar ze blij van worden. Bovendien haalt uw bedrijf zijn doelen: commercieel, intern én strategisch.

 • productontwikkeling en engineering
 • ontwerp, constructie en productie
 • proof of concept en prototype
 • mechanica, elektronica, design en software
 • afwegen van (ontwerp)doelstellingen
 • samenwerking met de hele organisatie van de klant
 • netwerk van kennis en innovatie


Projectmanagement

Ooit was productontwerp een lineair traject: eerst eisen opstellen, dan een conceptontwerp maken, dit detailleren en tenslotte productierijp maken. Nog steeds denken sommigen dat een goed ontwerp afhankelijk is van de mate waarin techneuten het door managers - of door Prince2 - bedachte proces volgen. De ervaring leert, dat deze werkwijze niet meer volstaat.

De factoren die een rol spelen, de context, zijn veel complexer geworden. Wensen van bijvoorbeeld gebruikers, verkopers en onderhoudsmonteurs, ze moeten allemaal meegenomen worden in het productontwerp. Maar ook bedrijfsdoel, strategie en financiële situatie spelen een rol.

Dat vraagt om een nieuw soort projectmanager. Een die inhoudelijk meekijkt met de ontwerpers en snapt op welke elementen van het ontwerp al deze factoren invloed hebben. Hij moet daarvoor de taal spreken van de engineer en van de onderhoudsmonteur, van de verkoopdirecteur en van de eindgebruiker, van de financieel directeur en van de man in de productie.

Voor saco_pm is dit al jaren de praktijk. Ik weet welke stakeholders op welk moment betrokken moeten worden en hoe hun wensen vertaald moeten worden naar een ontwerp. Overleg en afweging van ontwerpaspecten zijn voor mij leidend voor de sturing van het ontwerpproces. Wanneer u mij inhuurt als projectmanager worden daardoor de juiste ontwerpbeslissingen genomen en wordt tegelijkertijd deze werkwijze in uw eigen organisatie geïmplementeerd. Zo worden ook uw volgende projecten succesvol.

 • projectmanagement waarbij product en proces elkaar versterken
 • iteratief sturen van ontwerpprocessen
 • productontwikkeling met aandacht voor de context
 • input van alle belanghebbenden
 • interim-management
 • implementatie van iteratief productontwerpen


coaching en advies

Productontwikkeling vraagt veel van ontwerpers, inkopers en manufacturing engineers. De berg aan factoren en stakeholders kan overweldigend zijn. Medewerkers weten vaak niet hoe ze daarmee om moeten gaan of nemen alleen de input van toevallige persoonlijke contacten mee. Dat kan leiden tot een product dat niet voldoet aan de verwachtingen van alle betrokkenen. Daaruit ontstaat weerstand tegen het product bij zowel de ontwerpers als bij de omgeving.

Coaching on the job door saco_pm maakt medewerkers bewust van de keuzes die ze maken en leert ze rekening te houden met de context waarin ze opereren. Collega's gaan effectiever en vollediger samenwerken. Als gevolg daarvan sluit het productontwerp beter aan bij de eisen, wensen en verwachtingen van zowel stakeholders als gebruikers.

Gericht advies over een project, een product of de aanpak kan daar ook bij helpen. Ik kijk graag mee tijdens ontwerpreviews, help u bij een project start-up of verzorg een workshops contextueel productontwerp voor (ontwerp)teams, management of directie.

 • ontwerpreviews met oog voor stakeholders en gebruikers
 • coaching on the job in ontwerpbeslissingen
 • voor engineers, projectmanagers, inkopers en manufacturing engineers
 • workshops en brown paper sessies


contact

saco_Pm
  = Saco Heijboer

Ik houd me al mijn hele werkzame leven bezig met technische productontwikkeling. Ooit werd dat gedaan volgens de ‘trial and horror’ methode: je ging random oplossingen bedenken en die uitproberen. Aan techneuten werd - en wordt - geleerd om planmatig te ontwerpen: vooraf zo precies mogelijk de eisen en de processtappen definiëren en na iedere stap in het proces een besluit nemen. Dan zou vanzelf de beste oplossing eruit rollen. Nog steeds denken sommige mensen dat een goed ontwerp afhankelijk is van de mate waarin techneuten het door managers (of Prince2) bedachte proces volgen.

Inmiddels weet ik dat er voortdurend voortschrijdend inzicht ontstaat. Daarom heb je voor goede productontwikkeling projectmanagers nodig die de techniek snappen en op basis daarvan het proces kunnen bijsturen. Ik ben zo’n projectmanager.

Met saco_pm zorg ik ervoor dat het iteratieve proces van oplossingen afwegen tegen de belangen van stakeholders leidt tot een succesvol ontwerp. Een ontwerp dat beantwoordt aan zowel de bedrijfsdoelen als aan de behoeften van gebruikers.

Meer weten over wat saco_pm voor uw bedrijf kan betekenen? Ik hoor graag van u.saco_pm is een handelsnaam van LasLab.
Postadres: Westerdoksdijk 713-A 1013 BX Amsterdam
Werkplaats (op afspraak): Lemsterpad 54A-11 8531 AA Lemmer
BTW: NL048710568B03 | KvK: 23073423 | Bank: NL78 INGB 0002 9269 49